Székelyi Kapu

A kapu az Irott szó  magar alapitvány valamint Sepsiszentgyőrgy Város ajándéka Tarnów lakóinak. 2001 május 26-án, az Ostrolekai csata  170. évfordulója aljkalmából állitottak fel, amelyben Bem József harcolt. Székelyek egy nemzet a Magyar Királyság dél-kelti határait  őrizték, akiknek szerepe nagyon fontos a magyar történelemben.  A 14. századig Székelyek  – siculitas fokozatosan  egy szintre kerültek  a nemességgel az önkormányzatuknak és a demokrációjuknak nem léteztek europai társai. A hagyományos Székelyi vendégszeretett nem engei bezárni a kapukat, amelyekre faragott felirat került: Béke a belépőknek, áldás a kimenőknek.