Mauzoleum gen. J. Bema

Po upadku powstania na Węgrzech Bem, chcąc kontynuować walkę z zaborcami, podjął służbę w armii Tureckiej. W tym celu przeszedł na islam oraz zmienił imię na Murat i przyjął tytuł Paszy. Nie dane mu jednak było zrealizować swoich planów – zmarł w 1850 r. w Aleppo, dzisiejszej Syrii. Pochowano go pierwotnie na tamtejszym cmentarzu, lecz rodacy nigdy o nim nie zapomnieli. I choć komitet, któremu patronowały najważniejsze władze państwowe i wojskowe, z prezydentem Mościckim i marszałkiem Piłsudskim, zawiązany dla sprowadzenia prochów Generała powołany został dopiero w 1926 roku, ostatecznie szczątki Bema spoczęły w mauzoleum w jego rodzinnym mieście – Tarnowie. Z pełnymi honorami, z udziałem wojska i zagranicznych delegacji, 30 czerwca 1929 r. prochy Generała zostały złożone w sarkofagu wzniesionym w Parku Strzeleckim.