Miejsce urodzenia gen. J. Bema

15 grudnia 1910 roku, w sześćdziesiątą rocznicę śmierci generała Bema, na wniosek ówczesnego burmistrza Tadeusza Tertila, zapadła uchwała Rady Miejskiej upamiętniająca to wydarzenie „wmurowaniem tablicy pamiątkowej w ścianę domu, w którym Bem się urodził”.

Tablicę, zaprojektowaną przez emerytowanego majora Brzozowskiego, wmurowano kosztem stu koron przekazanych na ten cel przez miasto. Umieszczono ją we frontowej ścianie domu „oznaczonego liczbą spisu 88 Zawale i liczbą porządkową plac Św. Ducha 2”, jak zapisał Franciszek Herzig w monografii historycznej „Dzieje miasta Tarnowa”. Dziś plac ten nosi imię gen. Józefa Bema.