Szkoła im. Jana Szczepanika

Secesyjny budynek przy ul. Brodzińskiego 9, wzniesiony w 1903 r. przez Leona Schwanenfelda, jest siedzibą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika. Do popularnych „szpulek” należy również przyległa kamienica przy ul. Goldhammera 8, dom własny Schwanenfelda, dziś zaadaptowany na internat.

Uroczystość nadania szkole imienia Jana Szczepanika odbyła się w dniu obchodów 70-lecia jej istnienia. Budynek szkoły jest równocześnie siedzibą Fundacji im. Jana Szczepanika – niestrudzonego popularyzatora wiedzy o wielkim wynalazcy, strażnika Jego pamięci. Tuż przy szkole, na placu Henryka Sienkiewicza, stoi popiersie patrona szkoły, Jana Szczepanika, wykonane przez tarnowskiego rzeźbiarza Michała Porębę, odlane przez Ryszarda Jachnę. W 2006 r. odsłoniła je Maria Zboińska, córka Jana Szczepanika.

W 2011 roku zakończyła się gruntowna modernizacja placu, w efekcie której stał się on swoistym pomnikiem wielkiego wynalazcy. Popiersie Jana Szczepanika jest teraz lepiej wyeksponowane, a dopełnieniem całości są informacje o jego życiu i genialnych wynalazkach.