Ratusz

Pierwsza wzmianka źródłowa wymieniająca ratusz pochodzi z 1448 roku.

Budynek ratusza po gruntownej przebudowie z końca XVI w. ma obecnie cechy budowli renesansowej, ze zwieńczeniem w formie attyki z dwudziestoma ośmioma blendami (wgłębieniami), w których pierwotnie znajdowały się portrety Tarnowskich – od Spycimira do Jana Krzysztofa (zm. 1567 r.). Grzebień attyki zdobią kamienne woluty, sterczyny i czternaście maszkaronów, symbolizujących urzędujących rajców starej i nowej rady miejskiej. Wieżę z nadwieszonym na kamiennych kroksztynach gankiem straży, przykrywa dach ostry z blaszanym herbem XX. Sanguszków Pogoń Litewska na szczycie (od schyłku XVIII wieku, wcześniej wieżę wieńczyła Leliwa Tarnowskich). Jedyny zachowany gotycki element architektoniczny, to ostrołukowe nadproże portalu z formowanej cegły w dzisiejszej sieni na parterze, niegdyś zapewne wejście do dawnego ratusza.

Obecnie Ratusz jest jednym z oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, w którym dominują stałe ekspozycje portretu sarmackiego, militariów ze zbrojowni zamku w Podhorcach, porcelany i srebra.