Bima

Bima (hebr. podwyższenie) to centralne miejsce synagogi, zwykle w formie podium, z którego odczytuje się fragmenty Tory i ksiąg prorockich.

Jest pozostałością po najstarszej murowanej synagodze tarnowskiej, zbudowanej po 1661 roku. Pierwotnie na tym miejscu istniała zapewne budowla drewniana, która, trawiona częstymi pożarami, została zastąpiona formą murowaną. Synagoga Stara, podobnie jak pozostałe domy zgromadzeń modlitewnych, została podpalona przez hitlerowców 9 listopada 1939 roku a jej zgliszcza, które nie poddały się pożarowi, rozebrano kilka miesięcy później.

W 1987 roku bima została nakryta dachem. Od 1996 roku udziela gościny artystom występującym podczas organizowanych przez Komitet Opieki Nad Zabytkami Kultury Żydowskiej Dni Pamięci Żydów Galicyjskich. Ze zrujnowanej synagogi zachowały się cztery kolumny ceglane z fragmentem stropu, który podpierały. Między tymi kolumnami zbudowane było podium (bima), od którego ten ocalały fragment wziął nazwę.