Budynek stowarzyszenia „Safa Berura”

W 1923 roku staraniem, istniejącego od początku dwudziestego wieku, Towarzystwa Żydowskiego Szkoły Powszechnej i Średniej Safa Berura (Czysty język) uruchomiono szkołę powszechną, a w 1927 roku prywatne gimnazjum koedukacyjne typu humanistycznego. Gimnazjum posiadało prężnie działającą bibliotekę zaopatrzoną w kilka tysięcy woluminów, kadra nauczycielska, poza nielicznymi wyjątkami posiadała pełne kwalifikacje naukowe oraz pedagogiczne.

Gimnazjum żydowskie prezentowało profil syjonistyczny, zatem starano się przygotować młodzież do dzieła odbudowy państwa Izrael, i podobnie jak inne tego typu placówki, szkoła realizowała program zapewnienia młodzieży żydowskiej ogólnego wykształcenia średniego z uwzględnieniem języka hebrajskiego i zagadnień etyki i historii żydowskiej. Językiem wykładowym był język polski natomiast zagadnienia związane z judaizmem wykładano po hebrajsku. W ostatnim roku żydowskiej działalności oświatowej naukę pobierało tu 243 uczniów. Gimnazjum zostało zamknięte decyzją nazistowskich władz okupacyjnych w 1939 roku.

Po wojnie budynek służył jako bursa międzyszkolna.