Cmentarz żydowski

Należy do największych, najstarszych (założony w XVI w., pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z 1581 r.) i najlepiej zachowanych na terenie południowej Polski. Zajmuje powierzchnię 3,27 ha, zachowało się na nim około cztery tysiące nagrobków, w tym najstarsze z XVII w.

Na niektórych zachowały się ślady polichromii, większość posiada bogatą symbolikę i ornamentykę oraz inskrypcje w językach: hebrajskim, niemieckim i polskim. Był miejscem masowych egzekucji Żydów od czerwca 1942 do września 1943 r. W 1946 r. żydowski rzeźbiarz Dawid Beker ustawił na miejscu masowej mogiły pomnik – złamaną kolumnę z ruin Synagogi Nowej (Jubileuszowej). Na cmentarzu zachowały się nagrobki rabinów, sędziów, artystów, działaczy syjonistycznych oraz kwatera Żydów, żołnierzy armii austro – węgierskiej, zmarłych w pobliskim szpitalu podczas I wojny światowej.

Oryginalna przedwojenna brama cmentarza, znajduje się obecnie w Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

Jest cmentarzem czynnym, zarządzanym przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie.